Citrusweg 12
2321 KD Leiden
T. 071-5125636
M. 06-82918875
E. info@uitgeverijginkgo.nl
Boeken: Geschiedenis
 
Het Vrüntbuuc van Jan van Hout
Facsimile-uitgave van het album amicorum van Jan van Hout met inleiding, transcriptie, vertaling en toelichting
Chris L. Heesakkers
Full color
248 pagina's
Gebonden met 2 leeslintjes
€ 25,--

ISBN 978-90-71256-12-7

Bestellen / Order

Jan van Hout (1542-1609) leeft in de geschiedenisboekjes voort als onvermoeibaar dienaar van zijn geboortestad Leiden: hij was decennia lang stadssecretaris, sleepte de stad door de Spaanse belegering, en stond aan de wieg van de universiteit. In zijn Vrüntbuuc of album amicorum laat Jan van Hout zich nadrukkelijk van een heel andere kant zien en treedt hij naar voren als de kunstminnaar die hij óók was.

Aan het Vrüntbuuc hebben 26 tijdgenoten van Jan van Hout bijgedragen, die hem eren als baanbreker van de volkstalige poëzie. Onder de met zorg geselecteerde geestverwanten bevinden zich zijn vrienden Janus Dousa en Justus Lipsius, maar ook beroemdheden als Roemer Visscher, Dirk Volkertz. Coornhert en Christophorus Plantijn droegen hun steentje bij.

Ter herinnering aan de 400ste sterfdag van Jan van Hout in 2009 verscheen deze facsimile-uitgave van het Vrüntbuuc, waarvan het origineel zich bevindt in Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden (nr. 3385). Deze luxe editie is bezorgd door neolatinist Chris L. Heesakkers. Hij maakte de transcripties en vertalingen, die hij voorzag van uitgebreid en deskundig commentaar.