Citrusweg 12
2321 KD Leiden
T. 071-5125636
M. 06-82918875
E. info@uitgeverijginkgo.nl
Boeken: Natuur
 
Het Beatrixpark
Kroniek van een Amsterdams Stadspark
Merel Ligtelijn & Ernest Kurpershoek
Full color
64 pagina's
Gebonden met DVD
€ 12,95

ISBN 90-807009-4-0

Bestellen / Order

Het Amsterdamse Beatrixpark, waarvan het oudste deel is aangelegd in 1936-1937, is nog steeds een oase van rust in een steeds drukker wordend deel van Amsterdam. De geschiedenis van het park is getekend door zijn uitzonderlijke ligging, exact op het raakvlak van de twee beroemde stadsuitbreidingen van Amsterdam in de twintigste eeuw: het Plan Zuid van Berlage en het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934. In de nabije toekomst fungeert het park alwéér als scharnier in een spraakmakend stadsontwikkelingsproject, dat van de Zuidas. In de groenstructuur die onderdeel van de Zuidas zal vormen, neemt het Beatrixpark een centrale plaats in. Dit alles maakt het Beatrixpark tot een buitengewoon interessant park waarin vroegere en hedendaagse idealen over groen en recreatie naast elkaar voortleven. Het boek vertelt alles over de woelige geschiedenis, over het bijzondere ontwerp, de flora en fauna en over mensen die hun hart aan het park hebben verpand.

Deze uitgave is totstandgekomen op initiatief van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.