Citrusweg 12
2321 KD Leiden
T. 071-5125636
M. 06-82918875
E. info@uitgeverijginkgo.nl
Boeken: Architectuur
 
Leidse Pleinen
Huub Frencken (red.)
Full color
156 pagina's
Genaaid gebonden
€ 12,00

ISBN 978-90-71256-18-9

Bestellen / Order

(uitverkocht)

Leidse Pleinen

De pleinen in Leiden verdienen meer aandacht. Daarom heeft een projectgroep van het Stadslab Leiden een boek samengesteld over die pleinen.

Het is een werkboek. Dus geen ‘ontdek je plekje-boek’. Alle zestig pleinen en pleintjes binnen de singels zijn in beeld gebracht en voor velen daarvan worden voorstellen gedaan voor verbetering. Dat wil zeggen voor het Stationsplein, Beestenmarkt, Morspoort, Arsenaal/Cleveringaplaats, Pieterskerkhof, Garenmarkt, Van der Lubbehof, Kaasmarkt, Stadhuisplein/Vismarkt, Rijnwaterplein, Cultuurkwartier, Runderplein, Marelandschool en voor de Lammermarkt. Die voorstellen zijn grotendeels tot stand gekomen in enkele ontwerpsessies, die in samenwerking met het RAP zijn opgezet en die in de redactiegroep zijn uitgewerkt. En voor een kleiner deel zijn de schetsen en ideeën ontleend aan enkele recente plannen, prijsvragen en discussies.

Bovendien wordt in het boek ook in meer algemene zin aandacht besteed aan het belang van de pleinen en aan enkele thema’s die van belang zijn voor de inrichting ervan.

Het boek is één groot pleidooi voor meer aandacht voor de Leidse pleinen en mondt uit in aanbevelingen voor zorgvuldiger ontwerp en beheer.